16 מאי 2022 ט"ו אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  03.06.2012  באדיבות 

ניתוח שאיבת שומן - מידע רפואי

רופא מייעץ: ד"ר הראל מרקוס

(Liposuction (89
מעודכן לתאריך  03.06.2012  באדיבות 

במה כרוך?

הליך זה כרוך ביום אשפוז בבית החולים.
משך הפעולה הצפוי הוא שעה עד שלוש שעות.

הרדמה, טשטוש ואלחוש

ניתוח שאיבת שומן יבוצע תחת הרדמה כללית. לפני תחילת הניתוח יחובר המטופל לעירוי דרכו יזליף הרופא המרדים תרופת הרגעה על מנת להפחית את חרדתו.
הרדמה מלאה משמעותה שהמטופל ישן שינה עמוקה, שריריו רפויים והוא אינו חשה כלל את מהלך הניתוח. הרדמה מלאה מבוצעת על ידי רופא מומחה בהרדמה שמנטר את מצבו הגופני של המטופל במשך הניתוח כולו.
ההרדמה מבוצעת באמצעות הזלפת חומר ההרדמה אל שקית העירוי של המטופל. כעבור פרק זמן קצר ביותר (עשרות שניות) יחווה המטופל ערפול הכרה וישקע בשינה עמוקה. בסיום הניתוח ותפירת החתכים יפסיק הרופא המרדים את הזלפת חומרי ההרדמה, המטופל יתעורר ויועבר אל מחלקת ההתאוששות כדי לאפשר התעוררות איטית ובטוחה מהניתוח.