18 יולי 2019 ט"ו תמוז תשע"ט

התאמה (Compatibility, biocompatibility)

דרגת התגובה החיסונית לנוכחות גורם זר לגוף לרבות עירוי דם, איבר או התקן רפואי מושתל. התאמה מושגת כאשר הגורם הזר מתפקד היטב ואינו גורם לפגיעה מקומית או מערכתית אצל המושתל. 
התאמה מושלמת קיימת במקרה של שתל עצמי או השתלה בין תאומים זהים (בשל זהות החומר התורשתי שלהם). אי התאמה משמעותית עלולה לגרום לתגובה חיסונית חמורה, לדחיית השתל ולעתים אף לסכנת חיים.