20 מרץ 2019 י"ג אדר ב תשע"ט

חלוקה (התחלקות, סגמנטציה,
Cleavage, segmentation)

תהליך חוזר של חלוקת תאים בביצית שעברה הפריה על ידי תא זרע. תהליך החלוקה מהיר מאוד ובסופו נוצר צבר כדורי של תאים הנקרא בלסטוציסט.