18 יולי 2019 ט"ו תמוז תשע"ט

התמרה סרטנית (התמרה ממארת,
Malignant transformation)

שינויים החלים בחומר התורשתי של התא ומעניקים לו תכונות סרטניות (ממאירות) דוגמת כושר חלוקה מהיר ובלתי מבוקר ויכולת פולשנית.
נדרשת סדרה של שינויים גנטיים (שינויים בחומר התורשתי) כדי להפוך תא לסרטני. שינויים אלה מתרחשים עקב גורמים שונים לרבות חשיפה לחומרים כימיים ולקרינה, שינויים אקראיים בחומר התורשתי והדבקה בנגיפים מחוללי סרטן.