19 אפריל 2019 י"ד ניסן תשע"ט

התעברות (Conception, fertilization)

תחילת ההריון. הרגע בו תא הזרע חודר לביצית ומפרה אותה. התא החדש שנוצר נקרא זיגוטה וממנו יתפתח העובר. 
התעברות יכולה להתרחש בשלושה אופנים עיקריים:
  • התעברות ספונטנית בעקבות יחסי מין.
  • התעברות בעקבות הזרעה מלאכותית, תהליך בו מוכנס זרעו של הגבר לרחמה של האישה ללא קיום יחסי מין.
  • התעברות בתהליך מבוקר המתבצע במעבדה הנקרא הפריית מבחנה.