19 אפריל 2019 י"ד ניסן תשע"ט

חלוקת תא (מיטוזה, Mitosis)

תהליך מבוקר בן ארבעה שלבים המסתיים בחלוקת התא לשני תאי בת זהים. במיטוזה מתרחשת חלוקה של המטען התורשתי (הכרומוזומים) וחלוקת אברוני התא השונים בין תאי הבת. 
טעויות במהלך המיטוזה עלולות לגרום למות התא (תהליך המכונה אפופטוזיס) או לגרום להתמרה סרטנית.