23 מאי 2019 י"ח אייר תשע"ט

חמצן (Oxygen, O2)

גז חסר צבע וריח הבנוי מזוג אטומים שסימנו O2. גז חמצן מהווה כחמישית מהרכב האטמוספרה. החמצן יוצר תרכובות עם מרבית היסודות ובלעדיו לא ייתכנו חיים על פני כדור הארץ. 
בגוף האדם משמש חמצן בתהליך הנשימה התוך תאית, הנחוץ להפקת אנרגיה לכלל תהליכי החיים. כאשר אנו שואפים אוויר, החמצן נקלט בריאות ונקשר אל ההמוגלובין שבתאי הדם האדומים אשר נושאים אותו אל רקמות ותאי הגוף. 
רדיקלים חופשיים של חמצן, כגון מי חמצן (H2O2), הינם תוצר לוואי מסוכנים של תהליכי חמצון בגוף.