26 אוקטובר 2021 כ' חשון תשפ"ב
תאריך:  30.12.2020 
תאריך:  30.12.2020 
 • נפגעי תאונת דרכים, זכאים לקבל את הטיפול הרפואי הקבוע בסל הבריאות, במסגרת מכבי, ככל חבר אחר.
 • כמו כן, זכאים להחזר / פטור מתשלום השתתפות עצמית בקבלת טיפול רפואי הקשור לתאונה. על מנת לקבל את הפטור, יש לגשת למרכז הרפואי של מכבי ולמלא טופס בקשה להחזר תשלומי היטלים לנפגע תאונת דרכים והצהרה על מעורבות בתאונה ולצרף את המסמכים כמפורט בטופס זה.
   

מה עליך לעשות? 

 1. יש לגשת למשטרה ולדווח על התאונה, גם אם נפגעתם בדרך לעבודה. ראו מידע נוסף באתר משטרת ישראל - דיווח למשטרה על תאונת דרכים >
 2. יש למלא טופס "הצהרה על מעורבות בתאונת דרכים ובקשה להחזר תשלומי השתתפויות עצמיות".
 3. לטופס יש לצרף:
  - אישור מהמשטרה.
  - תיעוד רפואי לטיפולים שניתנו כתוצאה מהפגיעה.
 4. את הטופס המלא, עם המסמכים הנלווים, יש להעביר למרכז הרפואי של מכבי.
 5. את אישור המשטרה והמסמכים הנלווים למרכז הרפואי.להורדת טופס בקשה להחזר >
   

לאילו שירותים רפואיים זכאים נפגעי תאונת דרכים?

טיפול רפואי הכלול בסל הבריאות:
 • נפגע בתאונת דרכים זכאי לטיפול הרפואי הכלול בסל הבריאות, אם הצורך בטיפול נובע מהפגיעה בתאונה, בהתאם לכללים החלים על כלל מבוטחי מכבי.
 • החזר / פטור מהשתתפויות עצמיות בגין טיפולים רפואיים שהצורך בהם נובע מהפגיעה בתאונה.
 • פטור מתשלום על ביקור בחדר מיון או במוקד לרפואה דחופה ביום התאונה, על סמך הצגת אישור משטרה.  
טיפול רפואי שאינו כלול בסל הבריאות:

 • נפגע תאונת דרכים זכאי מחברת הביטוח שיש לה חבות לתאונה לקבל טיפול רפואי שאינו כלול בסל הבריאות, פיצויים בגין פגיעה בכושר ההשתכרות, כאב וסבל, מטפל סיעודי או טיפול בכל נזק אחר שנגרם כתוצאה מהתאונה.
 • אם תאונת הדרכים התרחשה במסגרת העובדה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה, הנפגע יהיה זכאי לזכויות נוספות, כמפורט בזכאות לנפגעי עבודה >
 
מידע נוסף: