10 יולי 2020 י"ח תמוז תש"פ

נפגעי תאונות ופעולות איבה

מה עושים כאשר נפגעתם בתאונת דרכים?

נפגעי תאונת דרכים, זכאים לקבל את הטיפול הרפואי הקבוע בסל הבריאות כמפורט בתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, במסגרת הקופה, כמו כל חבר אחר.
כמו כן, הם זכאים לפטור מתשלום היטל ו/או השתתפות עצמית בקבלת טיפול רפואי הקשור לתאונה וזאת לטיפולים החל מיום 1/1/2010 (גם אם התאונה הייתה לפני 1/1/2010). על מנת לקבל את הפטור, יש לגשת למרכז הרפואי (סניף מכבי) ולמלא טופס בקשה להחזר תשלומי היטלים לנפגע ת.ד. והצהרה על מעורבות בתאונה ולצרף את המסמכים כמפורט בטופס זה.
 

מה עליך לעשות? 

 1. יש לגשת למשטרה ולדווח על התאונה, גם אם נפגעתם בדרך לעבודה.
  בפנייה זו יש להצטייד ב:
  • תעודת ביטוח חובה
  • רישיון נהיגה
  • תעודת זהות
  • צילום גיליון שחרור מבית החולים
  • פרטי כלי הרכב המעורבים בתאונה
 2. להלן טופס המיועד לחברי מכבי אשר נפגעו בתאונת דרכים. לטופס יש לצרף אישור משטרה ותיעוד רפואי לטיפולים שניתנו כתוצאה מהפגיעה.
נפגע תאונת דרכים המציג אישור משטרה, פטור מתשלום בגין ביקור במיון/מוקד, שנבע מהתאונה, והתקיים בתוך 7 ימים מאירוע התאונה או במקרה והביקור היה במועד מאוחר יותר וקיימת הצדקה רפואית.
בנוסף לטיפול רפואי בסיסי זכאים נפגעי תאונות דרכים לקבל טיפול רפואי שאינו כלול בסל הבריאות, פיצויים בגין פגיעה בכושר השתכרות, כאב וסבל, סיעוד או כל נזק אחר שנגרם כתוצאה מהתאונה מחברת הביטוח לה יש חבות לתאונה.
במידה ותאונת הדרכים התרחשה במסגרת העבודה או בדרך אליה או ממנה, הנפגעים יהיו זכאים לזכויות נוספות כמפורט לגבי נפגעי עבודה.