20 מאי 2022 י"ט אייר תשפ"ב

נפגעי תאונות ופעולות איבה

תאריך:  30.12.2020 
תאריך:  30.12.2020 
  • נפגעי פעולות איבה זכאים לטיפול הרפואי הקבוע בסל הבריאות במסגרת מכבי, כמו כל חבר אחר.
  • בנוסף, נפגעי פעולות איבה זכאים להטבות שונות הניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מה עליך לעשות? 

  • יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת הכרה לתגמול בתוך שנה מיום הפגיעה, ולא תאבד את הזכאות להגשת התביעה.
  • יש להגיש את התביעה בצירוף מסמכים המעידים על פגיעה, תעודת זהות ואישור משטרה על הפגיעה.
  • יש להעביר את אישור ההכרה שניתן מביטוח לאומי למרכז הרפואי.
    לאיתור מרכז רפואי >
מידע נוסף ניתן למצוא באתר ביטוח לאומי > או בסניפי ביטוח לאומי.