09 אוגוסט 2020 י"ט אב תש"פ
עדכון אחרון:  01.01.2019 

עדשות משקפיים לילדים - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  01.01.2019 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח הסל הבסיסי

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת סל הבריאות
 
מכבי כסף הנחה או החזר של 33% ועד תקרה המשתנה בהתאם לאבחנה הרפואית
 
מכבי זהב
 
מכבי שלי זהה לזכאות מכבי זהב. אין זכאות מיוחדת לחברי "מכבי שלי"