20 אפריל 2018 ה' אייר תשע"ח
עדכון אחרון:  21.12.2017 

משקפיים / עדשות אופטיות למבוגרים 18+ - תנאי הזכאות

זכויות חברי מכבי שלי

חברי מכבי שלי זכאים במסגרת הטבת צ'ק כיסוי לקבל את ההנחה ברכישת משקפיים ללא אבחון רפואי מקדים אצל רופא עיניים.

הזכאות

הנחה של 50% ועד תקרה מצטברת של 1,006 ₪ לרכישת עדשות מגע אופטיות, משקפי שמש אופטיים ומשקפיים אופטיים ברשת החנויות "מכבי ממבט ראשון".
הזכאות מתחדשת אחת ל-3 שנים.
ניתן לנצל את הנחת צ'ק הכיסוי לשם רכישת עדשות משקפיים מהסוגים האמורים לעיל, ברכישות נפרדות במשך 3 שנים "צפות", עד מיצוי כל הסכום. שנה צפה היא שנה שמתחילה בתאריך מימוש הזכאות.
לדוגמא: חבר מבוטח שמימש לראשונה את הזכאות ב- 24.3.16 וניצל את תקרת ההחזר, יוכל לממש אותה שוב רק ב 25.3.19.
קראו עוד על צ'ק כיסוי>
תקופת המתנה: 6 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי >

המתגוררים בישובים מרוחקים בהם אין חנות "מכבי ממבט ראשון"

ישובים מרוחקים מוגדרים ככאלו הנמצאים במרחק העולה על 30 ק"מ מחנות "מכבי ממבט ראשון".
למתגוררים ביישובים אלו מוקנת הזכות לרכוש משקפיים בחנות אופטומטריה כלשהי בלבד שזו לא ממוקמת ביישוב בו קיימת חנות "מכבי ממכבי ראשון", ולאחר מכן לקבל החזר בשיעור ההנחה שהיו מקבלים בחנות "מכבי ממבט ראשון".
לשם קבלת ההחזר יש להגיש למשרדי המרכז הרפואי (סניף מכבי) קבלה וחשבונית מקוריים בצירוף הפניית רופא או אישור אופטומטריסט שניתנו טרם הרכישה. לאיתור מרכז רפואי>

עלות

מידע על מחירים פרטניים ניתן לקבל במכבי ממבט ראשון

היכן

ברשת חנויות "מכבי ממבט ראשון
לאיתור סניף מכבי ממבט ראשון 

תהליך מימוש הזכאות

 1. יש להגיע אל החנות עם הכרטיס המגנטי ותעודת זהות.
 2. הרכישה מותנת בקבלת אישור מאופטומטריסט מורשה של רשת מכבי ממבט ראשון.
 3. ההנחה תינתן במעמד הרכישה.
 4. למתגוררים ביישובים מרוחקים - לשם קבלת ההחזר הנובע מהזכאות יש להגיש למשרדי המרכז הרפואי (סניף מכבי) קבלה וחשבונית מקוריים.

זכויות הנובעת ממכבי זהב

הנחות עבור מצבים רפואיים

הנחות לפי התוויה רפואית.
 •  לא ניתן לממש הנחות אלו והנחת צ'ק כיסוי באותה רכישה.
 • אין כפל הנחות :אם אתם חברי מכבי שלי הזכאים גם להנחה עקב אבחנה רפואית (מאלו המנויות בתקנון מכבי זהב), באפשרותכם לבחור אם לממש הטבה במסלול 'מכבי זהב' או במסלול 'מכבי שלי'. בכל מקרה, לאחר מימוש ההטבה באחד המסלולים, לא ניתן לממש הטבה נוספת עד לתום תקופת הזכאות במסלול שנבחר (שנה במכבי זהב ו- שלוש שנים במכבי שלי).
למשל: חבר שיש לו מספר 7 ומעלה, ובחר לנצל במסגרת מכבי זהב הנחה של 83% ועד לתקרה של 510 ₪ (אחת לשנת ביטוח), לא יוכל לנצל גם הנחה של 50% ועד לתקרה של 1,006 ₪  במסגרת 'מכבי שלי'.
אם נניח שעלות עדשות המשקפיים היא 2,500 ₪ הוא יקבל במסגרת מכבי זהב החזר של 510 ₪ ואילו במסגרת מכבי שלי יקבל 1,006 ₪ - עליו לזכור בעת קבלת ההחלטה שהנחת מכבי זהב מתחדשת אחת לשנת ביטוח, ואילו הנחת מכבי שלי מתחדשת אחת לשלוש שנים.

אסטיגמטיזם ("צילינדר") ממספר 7 ומעלה

הזכאות

זוג אחד של עדשות משקפיים בשנת ביטוח.
תקופת המתנה - 12 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי >

עלות

הנחה של 83% ועד תקרה של 1,995 ₪, הנמוך מביניהם. (החזר מתאים למתגוררים בישובים מרוחקים, כמוגדר בראש עמוד זה).
 • ההנחה ברכישת עדשנות משקפיים אינה כוללת הנחה ברכישת מסגרת.
 • ההנחה ברכישת עדשות המשקפיים, תינתן עבור עדשות בסיסיות בלבד. לא תיתן הנחה עבור עדשות מיוחדות כמו עדשות דקות, עדשות מחליפות צבעים או עדשות רב מוקדיות (מולטיפוקל).
 

תהליך מימוש הזכאות

 1. למימוש הזכאות יש לקבל מראש הפנייה מרופא עיניים או אישור חתום על ידי אופטומטריסט. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית והמלצה לרכישת האביזר. תוקף ההפניה הוא 30 יום.
 2. יש להגיע אל החנות עם הכרטיס המגנטי ותעודת זהות.
 3. למתגוררים ביישובים מרוחקים - לשם קבלת ההחזר יש להגיש למשרדי המרכז הרפואי (סניף מכבי) קבלה וחשבונית מקוריים בצירוף הפניית רופא או אישור אופטומטריסט שניתנו טרם הרכישה. לאיתור מרכז רפואי>

קרטוקונוס

הזכאות

זוג אחד של עדשות משקפיים בשנת ביטוח או עדשת מגע אחת לכל עין בשנת ביטוח.
לפירוט הזכאות לעדשות מגע >>
ההנחה ברכישת עדשות משקפיים אינה כוללת הנחה ברכישת מסגרת.
תקופת המתנה - 12 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי >

עלות

ב"מכבי ממבט ראשון":  הנחה בשיעור 83% ועד תקרה של 1,995 ₪, הנמוך מביניהם. סך ההנחה יהיה כפוף לבדיקה של אופטומטריסט או רופא עיניים וייקבע בהתאם לתיקון הליקוי האופטי למרחק. (החזר מתאים למתגוררים בישובים מרוחקים, כמוגדר בראש עמוד זה).

תהליך מימוש הזכאות 

 1. למימוש הזכאות יש לקבל מראש הפנייה מרופא עיניים או אישור חתום על ידי אופטומטריסט. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית והמלצה לרכישת האביזר. תוקף ההפניה הוא 30 יום.
 2. יש להגיע אל החנות עם הכרטיס המגנטי ותעודת זהות.
 3. למתגוררים ביישובים מרוחקים - לשם קבלת ההחזר יש להגיש למשרדי המרכז הרפואי (סניף מכבי) קבלה וחשבונית מקוריים בצירוף הפניית רופא או אישור אופטומטריסט שניתנו טרם הרכישה. לאיתור מרכז רפואי>

קוצר או רוחק ראייה ממספר 7 ומעלה

הזכאות

זוג אחד של עדשות משקפיים בשנת ביטוח או עדשת מגע אחת לכל עין בשנת ביטוח.
לפירוט הזכאות לעדשות מגע >>
 • ההנחה ברכישת עדשות משקפיים אינה כוללת הנחה ברכישת מסגרת.
 • ההנחה ברכישת עדשות המשקפיים, תינתן עבור עדשות בסיסיות בלבד. לא תיתן הנחה עבור עדשות מיוחדות כמו עדשות דקות, עדשות מחליפות צבעים או עדשות רב מוקדיות (מולטיפוקל).
תקופת המתנה - 12 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי >

עלות

הנחה של 83% ממחיר העדשות ועד לתקרה של 510 ₪, הנמוך מביניהם. סך ההנחה יהיה כפוף לבדיקה של אופטומטריסט או רופא עיניים וייקבע בהתאם לתיקון הליקוי האופטי למרחק. (החזר מתאים למתגוררים בישובים מרוחקים, כמוגדר בראש עמוד זה).

תהליך מימוש הזכאות

 1. למימוש הזכאות יש לקבל מראש הפנייה מרופא עיניים או אישור חתום על ידי אופטומטריסט. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית והמלצה לרכישת האביזר. תוקף ההפניה הוא 30 יום.
 2. יש להגיע אל החנות עם הכרטיס המגנטי ותעודת זהות.
 3. למתגוררים ביישובים מרוחקים - לשם קבלת ההחזר יש להגיש למשרדי המרכז הרפואי (סניף מכבי) קבלה וחשבונית מקוריים בצירוף הפניית רופא או אישור אופטומטריסט שניתנו טרם הרכישה. לאיתור מרכז רפואי>

מתי לא ניתן להשתמש בזכאויות המוצגות בעמוד זה

אם החבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים:
 • שוטר שנפגע במסגרת תפקידו.
 • נפגע פעולות איבה מוכר ע"י ביטוח לאומי.
 • נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
 • נפגע תאונות דרכים.
 • נפגע תאונת עבודה.
 • מחלת מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי.
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף חברים הסובלים מקרטוקונוס או אסטיגמטיזם ("צילינדר") ממספר 7 ומעלה: הנחה של 33% ועד תקרה של 794 ₪ ברכישת משקפי ראייה אחת לשנת ביטוח ובמכונים בהסכם
 
מכבי זהב
 
מכבי שלי הנחה של 50% ועד תקרה מצטברת של 1,006 ₪ ברכישת עדשות משקפיים אופטיות ועדשות למשקפי שמש אופטיות ללא צורך באבחנה רפואית אחת לכל 3 שנים ובמכונים שבהסכם.
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >