22 מאי 2018 ח' סיון תשע"ח
עדכון אחרון:  09.05.2018 

משקפיים / עדשות אופטיות למבוגרים 18+ - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  09.05.2018 

זכויות חברי מכבי זהב

 •  ההנחה ברכישת עדשות משקפיים, תינתן עבור עדשות בסיסיות בבלד. לא תינתן הנחה עבור עדשות מיוחדות כמו עדשות דקות, עדשות מחליפות צבעים או עדשות רב-מוקדיות (מולטיפוקל).
 
 חברי מכבי הלוקים בבעיות ראיה מסויימות זכאים לכיסוי חלקי עבור עלותן של עדשות משקפיים מפלסטיק. ניתן לממש זכאות זו אצל ספקים הנמצאים בהסדר עם מכבי. 
 
 זכאות זו היא למבוגרים (החל מגיל 18).
לפירוט הזכאות לעדשות משקפיים עבור ילדים (עד גיל 18) >>

המתגוררים בישובים מרוחקים בהם אין חנות "מכבי ממבט ראשון"

ישובים מרוחקים מוגדרים ככאלו הנמצאים במרחק העולה על 30 ק"מ מחנות "מכבי ממבט ראשון".
למתגוררים ביישובים אלו מוקנת הזכות לרכוש משקפיים בחנות אופטומטריה כלשהי בלבד שזו לא ממוקמת ביישוב בו קיימת חנות "מכבי ממכבי ראשון", ולאחר מכן לקבל החזר בשיעור ההנחה שהיו מקבלים בחנות "מכבי ממבט ראשון".
לשם קבלת ההחזר יש להגיש למשרדי המרכז הרפואי (סניף מכבי) קבלה וחשבונית מקוריים בצירוף הפניית רופא או אישור אופטומטריסט שניתנו טרם הרכישה. לאיתור מרכז רפואי>

האם אתם זכאים?

הזכאות נקבעת בהתאם לאבחנה רפואית:

אסטיגמטיזם ("צילינדר") ממספר 7 ומעלה

הזכאות

זוג אחד של עדשות משקפיים בשנת ביטוח.
תקופת המתנה - 12 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי >

עלות

הנחה של 83% ועד תקרה של 1,995 ₪, הנמוך מביניהם. (החזר מתאים למתגוררים בישובים מרוחקים, כמוגדר בראש עמוד זה).
 • ההנחה ברכישת עדשנות משקפיים אינה כוללת הנחה ברכישת מסגרת.
 • ההנחה ברכישת עדשות המשקפיים, תינתן עבור עדשות בסיסיות בלבד. לא תיתן הנחה עבור עדשות מיוחדות כמו עדשות דקות, עדשות מחליפות צבעים או עדשות רב מוקדיות (מולטיפוקל).
 

תהליך מימוש הזכאות

 1. למימוש הזכאות יש לקבל מראש הפנייה מרופא עיניים או אישור חתום על ידי אופטומטריסט. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית והמלצה לרכישת האביזר. תוקף ההפניה הוא 30 יום.
 2. יש להגיע אל החנות עם הכרטיס המגנטי ותעודת זהות.
 3. למתגוררים ביישובים מרוחקים - לשם קבלת ההחזר יש להגיש למשרדי המרכז הרפואי (סניף מכבי) קבלה וחשבונית מקוריים בצירוף הפניית רופא או אישור אופטומטריסט שניתנו טרם הרכישה. לאיתור מרכז רפואי>

קרטוקונוס

הזכאות

זוג אחד של עדשות משקפיים בשנת ביטוח או עדשת מגע אחת לכל עין בשנת ביטוח.
לפירוט הזכאות לעדשות מגע >>
ההנחה ברכישת עדשות משקפיים אינה כוללת הנחה ברכישת מסגרת.
תקופת המתנה - 12 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי >

עלות

ב"מכבי ממבט ראשון":  הנחה בשיעור 83% ועד תקרה של 1,995 ₪, הנמוך מביניהם. סך ההנחה יהיה כפוף לבדיקה של אופטומטריסט או רופא עיניים וייקבע בהתאם לתיקון הליקוי האופטי למרחק. (החזר מתאים למתגוררים בישובים מרוחקים, כמוגדר בראש עמוד זה).

תהליך מימוש הזכאות 

 1. למימוש הזכאות יש לקבל מראש הפנייה מרופא עיניים או אישור חתום על ידי אופטומטריסט. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית והמלצה לרכישת האביזר. תוקף ההפניה הוא 30 יום.
 2. יש להגיע אל החנות עם הכרטיס המגנטי ותעודת זהות.
 3. למתגוררים ביישובים מרוחקים - לשם קבלת ההחזר יש להגיש למשרדי המרכז הרפואי (סניף מכבי) קבלה וחשבונית מקוריים בצירוף הפניית רופא או אישור אופטומטריסט שניתנו טרם הרכישה. לאיתור מרכז רפואי>

קוצר או רוחק ראייה ממספר 7 ומעלה

הזכאות

זוג אחד של עדשות משקפיים בשנת ביטוח או עדשת מגע אחת לכל עין בשנת ביטוח.
לפירוט הזכאות לעדשות מגע >>
 • ההנחה ברכישת עדשות משקפיים אינה כוללת הנחה ברכישת מסגרת.
 • ההנחה ברכישת עדשות המשקפיים, תינתן עבור עדשות בסיסיות בלבד. לא תיתן הנחה עבור עדשות מיוחדות כמו עדשות דקות, עדשות מחליפות צבעים או עדשות רב מוקדיות (מולטיפוקל).
תקופת המתנה - 12 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי >

עלות

הנחה של 83% ממחיר העדשות ועד לתקרה של 510 ₪, הנמוך מביניהם. סך ההנחה יהיה כפוף לבדיקה של אופטומטריסט או רופא עיניים וייקבע בהתאם לתיקון הליקוי האופטי למרחק. (החזר מתאים למתגוררים בישובים מרוחקים, כמוגדר בראש עמוד זה).

תהליך מימוש הזכאות

 1. למימוש הזכאות יש לקבל מראש הפנייה מרופא עיניים או אישור חתום על ידי אופטומטריסט. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית והמלצה לרכישת האביזר. תוקף ההפניה הוא 30 יום.
 2. יש להגיע אל החנות עם הכרטיס המגנטי ותעודת זהות.
 3. למתגוררים ביישובים מרוחקים - לשם קבלת ההחזר יש להגיש למשרדי המרכז הרפואי (סניף מכבי) קבלה וחשבונית מקוריים בצירוף הפניית רופא או אישור אופטומטריסט שניתנו טרם הרכישה. לאיתור מרכז רפואי>
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף חברים הסובלים מקרטוקונוס או אסטיגמטיזם ("צילינדר") ממספר 7 ומעלה: הנחה של 33% ועד תקרה של 794 ₪ ברכישת משקפי ראייה אחת לשנת ביטוח ובמכונים בהסכם
 
מכבי זהב
 
מכבי שלי הנחה של 50% ועד תקרה מצטברת של 1,006 ₪ ברכישת עדשות משקפיים אופטיות ועדשות למשקפי שמש אופטיות ללא צורך באבחנה רפואית אחת לכל 3 שנים ובמכונים שבהסכם.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו