28 יוני 2022 כ"ט סיון תשפ"ב

טפסים

במקום להגיע למרכזים הרפואיים של מכבי, להלן טפסים שונים להורדה ושליחה בדואר,
דואר אלקטרוני או בפקס.
את הטפסים יש למלא בקפידה, בצירוף המסמכים המצויינים בטופס,
ולשלוח בפקס, דואר, דואר אלקטרוני או למסור לנציגי השירות במרכז הרפואי הקרוב אליכם.

טפסים מנהלתיים

בקשה לרשומות רפואיות

כל חבר זכאי לקבל את הרשומות הרפואיות (תיק רפואי) שלו. מסירת המידע כרוכה בתשלום.

 • להורדת טופס בקשה לרשומות רפואיות>>
 •  

   

  חיוב והרשאות לחיוב

  הרשאה טלפונית לחיוב בכרטיס אשראי ועדכון פרטי חיוב

  בקשה להעברת החיובים לכרטיס אשראי ועדכון פרטי כרטיס האשראי. את הטופס המלא יש לשלוח בפקס או בדוא"ל לסניף. נציג מסניף מכבי יתקשר לבצע אימות פרטים סופי לפני אישור ההרשאה.

   

  הרשאה לחיוב חשבון בנק או שינוי פרטי חשבון הבנק

  בקשה לפתיחת הוראת קבע או לשינוי פרטי חשבון הבנק. את הטופס יש להעביר לסניף מכבי, ניתן להעביר גם בפקס, בדואר או בדוא"ל. אין צורך לגשת לסניף הבנק על מנת להחתים את הטופס. אישור הטופס מול הבנק יבוצע על ידי מכבי.

   

   ביטול חיוב חשבון בנק

  בקשה לביטול הוראה לחיוב חשבון.

   

  שינוי מועד הגבייה

  כברירת מחדל, מועד החיוב לתשלומים לחברי מכבי הוא ה-5 בחודש. ניתן לשנות את מועד החיוב ל-10 או להחזיר אותו ל-5 באמצעות מילוי הטופס המתאים.

   

  את הטופס יש להעביר לסניף מכבי בפקס, בדוא"ל או פיזית. 

  הצטרפות ל"מכבי שלי"

  שדרוג ל"מכבי שלי"

  טפסים אלו מיועדים לחברי מכבי בתכניות הביטוח מכבי כסף/מכבי זהב המעוניינים להצטרף ל"מכבי שלי".

  הצטרפות ל"מכבי שלי" 

  טופס זה מיועד למצטרפים חדשים לשירותי הבריאות הנוספים במכבי.

   

  לפרטים נוספים על מכבי שלי >>

  הצטרפות ל"מכבי זהב"

  הצטרפות ל"מכבי זהב" 

  טופס זה מיועד למצטרפים חדשים למכבי המעוניינים בתכנית מכבי זהב.

   

  שדרוג ל"מכבי זהב"

  הטופס מיועד לחברי מכבי "מכבי כסף" אשר מעוניינים לשדרג ל"מכבי זהב", ומבצעים את תשלומי מכבי באמצעות הוראת קבע. אלו שאינם משלמים בהוראת קבע יוכלו לשדרג ל"מכבי זהב" בסניף מכבי.

   

  תדרוג ל"מכבי זהב"

  הטופס מיועד לחברי "מכבי שלי" שמעוניינים לעבור ל"מכבי זהב".

   

  חידוש חברות בשירותי הבריאות הנוספים

  הטופס מיועד לחברי מכבי אשר היו בעבר חברים בביטוח המשלים "מכבי שלי"-"מכבי זהב", המעוניינים לחדש את הביטוח רטרואקטיבית ובכך לשמור על רצף ביטוחי וזכויותיהם בביטוח המשלים.

   

  המשך ביטוח לחיילים משוחררים ובני 18

  חברי מכבי שחוגגים יום הולדת 18 וחיילים שהשתחררו משירות בצה"ל והיו חברים במכבי לפני גיוסם צריכים למלא את הטפסים המתאימים על מנת להמשיך את חברותם במכבי.

  חיילים משוחררים

  חייל שהיה חבר במכבי לפני הגיוס ומעוניין להמשיך את חברותו במכבי ימלא טופס זה. מילוי הטופס מאשר גם את המשך חברותו של החייל המשוחרר בתוכניות הביטוח המשלימות ואת הגורם המשלם עליו.

  1. יש לחתום על הטופס בכל המקומות הרלבנטיים.
  2. במידה והגורם המשלם על החייל המשוחרר נותר כפי שהיה בטרם השינוי, על הגורם המשלם לחתום בסופו של הטופס.
  3. במידה והחייל המשוחרר מעוניין לשלם עבור עצמו, עליו למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק ולהעבירו לסניף למכבי בפקס, בדוא"ל או פיזית.

   

  בני 18

  חבר מבוטח שמלאו לו 18 שנים מתבקש לחתום על מסמך זה כדי לאשר את המשך חברותו במכבי במסגרת הסל הבסיסי ותוכניות הביטוח המשלימות.

  1. יש למלא את טופס המשך החברות לבני 18.
  2. על מנת לשנות את הגורם המשלם עבור החבר המבוטח יש למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק ולהעבירו לסניף מכבי בפקס, בדוא"ל או פיזית.

   

  • את הטפסים המצורפים לעמוד זה יש להגיש לסניף מכבי בפקס, בדוא"ל או בהגעה לסניף.
  הצהרה על אובדן קבלה או חשבונית מקורית

  טופס זה נועד להצהיר על אובדן קבלה או חשבונית מס מקוריות עבור חברים שזכאים להחזר כנגד קבלה וחשבונית.

   

  שאלון כניסה לעבודה עבור פנייה למרפאה תעסוקתית

  על המועמד למלא את השאלון מלבד חלק א', אותו ימלא מקום העבודה, ולצרף לו אישור ביצוע חיסון כנגד דלקת כבד נגיפית B (לפחות 2 חיסונים), וכן תוצאות תבחין "טוברקולין" ("מנטו"). את המסמכים יש לשלוח למרפאה התעסוקתית של מכבי המשרתת מקום זה.

   

  ייפוי כוח לשם קבלת סיסמה למכבי Online

  בקשה לרישום חבר מבוטח לשירותי האון ליין (אתר מכבי Online) על ידי קרוב משפחה. על מנת לרשום את החבר יש להגיע לסניף עם המסמכים המפורטים מטה, מאושרים על ידי עורך דין:

  • יש להביא טופס ייפוי כוח עדכני וחתום לסניף.
  • אם ייפוי הכוח הוא עבור אדם בוגר, יש להביא העתק חתום "נאמן למקור" של תעודת הזהות והספח, השייכים לחבר המבוטח שעבורו מבקש מיופה הכוח את הסיסמא.
  • אם מיופה הכוח הוא הורה המבקש סיסמה עבור ילדיו הקטינים, יש להציג את תעודת הזהות של ההורה עם הספח בו מצויין שם הקטין.
  • אם מיופה הכוח מבקש לקבל סיסמה עבור קטין שאינו ילדו הטבעי, יש להציג אסמכתא חוקית לאפוטרופסות, כגון צו בית משפט.

   

   

  טופס בקשת משלוח מידע אודות קטין להורה נוסף או אפוטרופוס

  במכבי כל הורה או אפוטרופוס יכול לקבל הודעות ודיוור לגבי ילדיו, וכך להתעדכן כשנקבע עבורם תור, התקבלה תוצאת בדיקה חדשה, התקבל טופס התחייבות וכדומה.
  איך נרשמים לשירות? גשו למרכז הרפואי עם תעודת זהות הכוללת ספח או צו בית משפט המוכיח אפוטרופסות בצירוף טופס בקשת משלוח מידע להורה או אפוטרופוס נוסף>

  קבלת שירותים רפואיים בחו"ל

  יש למלא את הטופס, לרבות תאריך ההצטרפות ל"מכבי שלי" או "מכבי זהב", פרטי ביטוח בריאות פרטי ולציין אם מדובר בתאונת עבודה. יש לחתום משני צדדיו של הטופס. במקרה של השתלות כליה חשוב במיוחד לציין את יעד הנסיעה וחברת התעופה.
  לזכאות התייעצות עם רופא בחו"ל>

   

  קבלת החזר עבור דמי חנייה לחברים מבוטחים עם מוגבלויות

  בהתאם לחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993, חברי מכבי עם מוגבלויות זכאים בכפוף לעמידתם בתנאי חוק זה להחזר עבור דמי חנייה ששולמו בעת ביקור לקבלת שירות במרכזים הרפואיים (סניפים), המכונים ובתי המרקחת של מכבי. ההחזר ניתן רק במידה שהגישה הנגישה היחידה למתקן מכבי לאדם עם מוגבלות היא דרך חניה בתשלום בבניין המתקן או בסמיכות קרובה אליו.

  לקבלת החזר, יש להגיש לנציגי מכבי בסניפים טופס בהתאם למצבכם בצירוף קבלה מקורית ולהציג בפניהם תו חנייה לנכה בתוקף ולהגיש כל מסמך לפי בקשתם.

   

  לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד מכבי ללא הפסקה, 3555*