16 ינואר 2018 כ"ט טבת תשע"ח
מעודכן לתאריך  24.01.2013  באדיבות 

בדיקה אורטופטית - מידע רפואי

רופא מייעץ: ד"ר שמעון קורץ

Orthoptic Test

מהלך הבדיקה

במהלך הבדיקה יבחן הרופא את תנועות גלגלי העין, את התיאום בין שתי העיניים, את חדות הראייה, הימצאות פזילה ואת יכולות שרירי העין להתמקד על עצם.
מטרת בדיקת תנועת גלגלי העיניים היא לזהות את התפקוד של ששת השרירים המזיזים את העין. הרופא יבדוק את תנועת העיניים ב- 8 כיוונים (למעלה, למטה, ימינה, שמאלה ובכיווני הביניים). כמו כן יבדוק הרופא את תיאום התנועה בין שתי העיניים על ידי מיקוד העיניים בחפץ נקודתי קרוב והזזתו בכיוונים שונים.
בדיקת ראיה דו עינית תבוצע בעזרת מכשיר המציג לנבדק תמונה מעט שונה בכל עין. הרופא יאבחן את הדרגה שבה שתי התמונות מתקבלות כתמונה מאוחדת בראייתו של הנבדק. נבדק הסובל מכפל ראייה יראה שתי תמונות שונות ואילו נבדק עם עין עצלה יראה רק אחת משתי התמונות.
בדיקה נוספת לתיאום בין העיניים היא בדיקת התכנסות. בבדיקה זו יתבקש הנבדק להתמקד על עצם כלשהו. בהדרגה יקרב הבודק את העצם אל אפו של הנבדק. הנקודה בה הנבדק יתחיל לראות כפול או שעיניו 'תברחנה' החוצה תיקבע כ- Near point of Convergence (NPC).
ערכים תקינים הם עד 10 סנטימטרים מהאף. ערכים גבוהים יותר מצביעים על חולשה של יכולת ההתכנסות. יכולת ההתכנסות פוחתת בדרך כלל עם העליה בגיל הנבדק.
לצורך אבחון פזילה יאיר הרופא לעינו של הנבדק באמצעות פנס מיוחד ויבדוק היכן משתקף רפלקס האור המוחזר מעיניי הנבדק (בדיקה הנקראת Hirschberg Test). במצב תקין יהיה הרפלקס במרכז האישון. במידה שהרפלקס סוטה, ניתן למדוד את הסטייה כדי להגדיר את מידת הפזילה. כמו כן יאבחן הרופא אם הפזילה היא כלפי פנים או כלפי חוץ.
מבחן נוסף לאבחון פזילה הוא מבחן הכיסוי. הרופא ימקם חפץ מול עיניי הנבדק ויאפשר לו למקד את ראייתו עליו. לאחר מכן תכוסה כל פעם עין אחת, לסירוגין. מטרת המבחן היא לראות האם ראיית הנבדק היא דו עינית. אם לאחר כיסוי עין אחת תחול תזוזה של העין השנייה, הדבר יעיד על הפרעה בראייה הדו עינית.
בדיקת חדות ראיה תבוצע בעזרת לוח לבדיקת ראייה הנקרא Snellen chart. לוח זה כולל אותיות, מספרים או ציורים בגדלים ובגופנים מוגדרים מראש. בעזרת לוח זה ניתן לאבחן גם עין עצלה.
נבדק הסובל מעין עצלה יהיה מסוגל להבחין בצורה מסוימת אם היא תוצג לו בנפרד (על ידי הארה שלה, או הסתרת שאר הצורות באותה שורה), אך כאשר תוצג לו שורה שלמה של צורות באותו גודל הוא יראה אותן מטושטשות (עקב תופעה המכונה crowding phenomenon).