18 ינואר 2019 י"ב שבט תשע"ט
עדכון אחרון:  05.10.2014 

מד סטורציה (פולס אוקסימטר) – שכירות – תנאי הזכאות

מד סטורציה משמש לניטור רמת החמצן בדם ומיועד לחולים הסובלים ממחלה
המלווה בתת-חמצון, לרבות מחלת ריאות מתקדמת, מחלת שריר עצב או מחלת לב קשה.
עדכון אחרון:  05.10.2014 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

המכשיר מבצע רישום של מידת ריוויון החמצן בדם, היינו כמות החמצן הקשורה להמוגלובין. באמצעות רישום זה ניתן לזהות מצבי תת חמצון ולקבוע האם יש צורך בתוספת חמצן ממקור חיצוני, ובאיזו מידה.
הניטור מבוצע על ידי חיישן הנצמד באמצעות אטב לקצה האצבע, לתנוך האוזן או לאיבר אחר.

פירוט הזכאות

הזכאות משתנה על פי משך ההשכרה:

חבר מבוטח הזקוק למכשיר לתקופה של עד שנה

הזכאות

שכירות של מד סטורציה לתקופה של עד שנה. מותנה באישור מקדים של מכבי.

עלות

בעבור מכשיר שולחני - לא תיגבה השתתפות עצמית
בעבור אצבעון - בהתאם למחיר בבית המרקחת.

היכן

מכשיר שולחני מסופק באמצעות חברת מדיקוויפ:
טלפון: 04-8201277
פקס: 04-8202065
מכשיר אוקסימטר אצבעון מסופק בסניפי מכבי פארם
לסניפי מכבי פארם >

הנחיות ומידע

עבור מכשיר שולחני:
 • נדרשת הפניית רופא ריאות שבה התחייבות לתקופה של עד שנה בלבד ותועבר לספק לשם תיאום אספקה.
 • באחריות הספק לתאם עם החבר מועד אספקה, לספק את המכשיר, להדריך על השימוש, לדאוג לתחזוקה שוטפת
 • ולהחתים על כתב התחייבות של שמירת המכשיר בעת השימוש והחזרת המכשיר בתום השימוש.
 • בהתאם להסכם מול מכבי, הספק יבקש מהחבר צ'ק בטחון בגובה של 1,000 ₪, אשר מטרתו להבטיח שמירה על המכשיר והחזרתו לספק בתום השימוש.
 • הפסקת השימוש במכשיר והחזרתו – באישור רופא מטפל ריאות או רופא  משפחה.
 
עבור מכשיר אוקסימטר אצבעון לא נדרשת הפניית רופא.

חבר מבוטח הזקוק למכשיר לתקופה של מעל שנה

הזכאות

קבלת מד סטורציה בהשאלה ממכבי, כולל שירות תיקונים וטיפולים שוטפים במכשיר. מותנה באישור מקדים של מכבי.

עלות

תיגבה השתתפות עצמית חד פעמית בגובה של 10% מעלות המכשיר. 

היכן

אצל ספקים בהסכם (הקישורים ייפתחו בדפדפן נפרד):
קלינטיקה >>
טלפונים:
 • 1599-555-200
 • במחוז הצפון – 052-2699857
 • בשאר המחוזות – 052-4376827
 
מדיקוויפ >>
טלפון: 054-5990187

הנחיות ומידע

 • נדרשת הפניית רופא מטפל. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית והמלצה לרכישת האביזר.
 • המרכז הרפואי יעביר את הבקשה לאישור הגורם המוסמך במכבי.
 • עם קבלת האישור, מכבי תרכוש את המכשיר, תיגבה את ההשתתפות העצמית ותשאיל אותו לחבר המבוטח לכל התקופה בה המכשיר נחוץ, בהתאם לצורך רפואי.
 • בעת תקלות טכניות במכשיר, מומלץ לוודא במרכז הרפואי את דרכי ההתקשרות עם הספק לפני פנייה טלפונית.    
 • הפסקת שימוש במכשיר בעקבות שינוי במצב רפואי: החבר המבוטח ימציא אישור רפואי המצביע על הפסקת הצורך בשימוש במכשיר ויעבירו לסניף. מכבי תדאג לאיסוף המכשיר מבית החבר המבוטח על ידי הספק. 
 • הפסקת שימוש במכשיר עקב פטירה: מיופה כוחו של המבוטח או מי מטעמו יפנה אל המרכז הרפואי. מכבי תדאג לאיסוף המכשיר מבית המבוטח על ידי הספק.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו