28 אוקטובר 2021 כ"ב חשון תשפ"ב
עדכון אחרון:  15.09.2020 

מד סטורציה (פולס אוקסימטר) – שכירות – תנאי הזכאות

מכשיר לניטור רמת החמצן בדם. מיועד לאנשים החולים במחלה המלווה בתת-חמצון, לרבות מחלת ריאות מתקדמת, מחלת שריר עצב או מחלת לב קשה.
עדכון אחרון:  15.09.2020 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

מד סטורציה משמש לרישום של מידת ריוויון החמצן בדם. באמצעות המכשיר אפשר לזהות מצבי תת חמצון ולקבוע האם יש צורך בתוספת חמצן ממקור חיצוני ובאיזו מידה.
הניטור מבוצע על ידי חיישן הנצמד באמצעות אטב לקצה האצבע, לתנוך האוזן או לאיבר אחר.
הזכאות משתנה על פי סוג המכשיר - מכשיר שולחני או אצבעון:

השאלת מכשיר שולחני

 הזכאות 

השאלת מד סטורציה שולחני לתקופה של עד שנה, באישור מקדים של מכבי.

 כמה זה עולה? 

ללא עלות.

 איפה ניתן השירות? 

המכשיר השולחני  - אספקה על ידי חברת ויינמן:
טלפון משרד: 08-6708742
פקס: 08-6348956 

 מה עליך לעשות? 

  • דרושה הפניה מרופא ריאות שבה מתוארת סיבת הצורך במד סטורציה שולחני עם התראות או בלי התראות.
  • להשאלת המכשיר דרושה התחייבות. לקבלת התחייבות יש להעביר את ההפניה למכבי באמצעות אפליקציית מכבי או אתר מכבי Online או להעביר אותה למרכז הרפואי בפקס, במייל או במסירה ישירה. לאיתור מרכז רפואי >
  • התחייבות תופק לתקופה של עד שנה בלבד ותועבר לספק לשם תיאום אספקה.
  • באחריות הספק לתאם עם החבר מועד אספקה, לספק את המכשיר, להדריך אותו לגבי השימוש, לדאוג לתחזוקה שוטפת ולהחתים את החבר על כתב התחייבות של שמירת המכשיר בעת השימוש והחזרת המכשיר בתום השימוש.
  • בהתאם להסכם מול מכבי, הספק יבקש מהחבר צ'ק בטחון בגובה של 1,000 ₪, אשר מטרתו להבטיח שמירה על המכשיר והחזרתו לספק בתום השימוש.
  • הפסקת השימוש במכשיר והחזרתו – באישור רופא מטפל ריאות או רופא  משפחה.

רכישת אצבעון

 הזכאות 

רכישת מד סטורציה אצבעון למבוגרים בלבד.

 כמה זה עולה? 

  • השתתפות עצמית, על פי המחיר המבוקש במכבי פארם.
  • המחירים משתנים מעת לעת. לבירור התעריף העדכני יש לפנות לסניף מכביפארם. לאיתור סניף מכביפארם >
  • לא  יינתן החזר על אביזרים שנרכשו באופן פרטי, בחו"ל או בארץ.

 איפה ניתן השירות? 

 תנאים והבהרות 

אין צורך בהפניית רופא, במרשם או בהתחייבות.