18 יולי 2019 ט"ו תמוז תשע"ט

טבור (Navel, umbilicus)

צלקת במרכז הבטן, הממוקמת בנקודת החיבור של חבל הטבור. הטבור יכול להיות שקוע או בולט. בעיות רפואיות בטבור שכיחות בעיקר בקרב תינוקות וכוללות: בקע טבורי (בלעז, הרניה), פוליפים וזיהומים חיידקים.