22 מאי 2019 י"ז אייר תשע"ט

טכיקרדיה (Tachycardia)

הפרעת קצב המתבטאת בקצב לב מהיר מהתקין, העולה על 100 פעימות בדקה. היא נגרמת כתוצאה מפגם בהולכת האותות החשמליים אל הלב.
טכיקרדיה נגרמת מפגם בהולכת האותות החשמליים אל הלב, ועלולה להתפתח בפרוזדורי הלב (חלליו העליונים) או בחדרי הלב (חלליו התחתונים). טכיקרדיה עלולה להתפתח בכל גיל ולרוב הינה מטרד שאינו מהווה בעיה חמורה. קיימים מספר סוגי טכיקרדיה: סינוס טכיקרדיה, טכיקרדיה חדרית וטכיקרדיה על-חדרית.