27 מאי 2019 כ"ב אייר תשע"ט

טרנספרין (Transferrin)

חלבון המיוצר בכבד ומשמש כנשא העיקרי של ברזל בדם. רמת הטרנספרין בדם מושפעת מגורמים שונים לרבות רמת הברזל בדם, תפקוד הכבד, תפקוד הכליות והמצב התזונתי.
כאשר יורדת רמת הברזל בדם, עולה כמות הטרנספרין, על מנת לקשור כמה שיותר ברזל. סיבות אופייניות לירידה ברמת הברזל בדם הן חוסר ברזל במזון ואובדן דם.
בדיקת רמת הטרנספרין בדם מסייעת למשל להבחין בין אנמיה ('חוסר דם') שמקורה בחוסר ברזל כתוצאה מאובדן דם או מתזונה לקויה, לבין אנמיה שמקורה במחלה כרונית. למרות שבשני המצבים הללו רמת הברזל בדם נמוכה, כאשר האנמיה נגרמת מחוסר ברזל תימדד רמה גבוהה של טרנספרין בדם, ואילו כאשר האנמיה נגרמת ממחלה כרונית, כמות הטרנספרין בדם תהיה נמוכה.