22 פברואר 2019 י"ז אדר תשע"ט

יון (Ion)

אטום או מולקולה בעל מטען חשמלי שלילי (אניון) או חיובי (קטיון). מתכות יוצרות קטיונים ואילו אל-מתכות יוצרות אניונים. 
מטענו החשמלי של היון הינו תוצאה של הבדל בין מספר האלקטרונים (חלקיקים בעלי מטען חשמלי שלילי) לבין מספר הפרוטונים (חלקיקים בעלי מטען חשמלי חיובי) שבו.
ליונים תפקידים חיוניים ומגוונים בגוף האדם, לרבות שמירה על חומציות תקינה של נוזלי הגוף, תקשורת עצבית וספיגה של חומרי מזון במעיים.