21 מרץ 2019 י"ד אדר ב תשע"ט

יסודות קורט
(Trace elements, micronutrients)

יסוד כימי החיוני לתפקוד הגוף ואשר נדרש בכמויות מזעריות. למשל יוד, ברזל, אבץ, מנגן וקובלט. על פי רוב מהווים יסודות קורט חלק מהמבנה של האנזימים שבגוף.