17 יולי 2018 ה' אב תשע"ח

כריתה (Amputation, removal)

הסרת איבר או רקמה, בדרך כלל על-ידי חיתוך. כריתה מבוצעת במקרים שונים בהם חל נזק שאינו בר תיקון לאיבר מסוים, לרבות גידול, חבלה חמורה או זיהום.