26 מאי 2019 כ"א אייר תשע"ט

כריתה (Amputation, removal)

הסרת איבר או רקמה, בדרך כלל על-ידי חיתוך. כריתה מבוצעת במקרים שונים בהם חל נזק שאינו בר תיקון לאיבר מסוים, לרבות גידול, חבלה חמורה או זיהום.