15 דצמבר 2018 ז' טבת תשע"ט

לחץ אוסמוטי (Osmotic pressure)

לחץ אוסמוטי מונע מעבר מים בין שתי תמיסות המכילות ריכוזים שונים של מומסים, שעה שהן מופרדות על ידי קרום חדיר למחצה (קרום החוסם מעבר מומסים).