26 מרץ 2019 י"ט אדר ב תשע"ט

לחץ אוסמוטי (Osmotic pressure)

לחץ אוסמוטי מונע מעבר מים בין שתי תמיסות המכילות ריכוזים שונים של מומסים, שעה שהן מופרדות על ידי קרום חדיר למחצה (קרום החוסם מעבר מומסים).