20 מרץ 2019 י"ג אדר ב תשע"ט

לחץ דם (Blood pressure)

לחץ המופעל על דפנות העורקים באמצעות זרימת הדם דרכם. ללחץ הדם שני מדדים, לחץ סיסטולי ולחץ דיאסטולי (מבוטאים במילימטרים כספית), המשקפים את שינויי זרימת הדם בעורקים בהתאמה לפעולת הלב.  
לחץ דם העולה על 140/90 מילימטר של כספית מוגדר כיתר לחץ דם, ומשמעותו לחץ סיסטולי של 140 ולחץ דיאסטולי של 90. ערכים של לחץ דם הנעים בין 120/80 ועד 130/85 מוגדרים כתקינים. 
לחץ הדם תלוי במספר גורמים ובעיקר בעוצמת הכיווץ של שריר החדר השמאלי של הלב, בגמישות כלי הדם העורקיים ובנפח הדם בעורקים. 
כאשר שריר הלב אינו מתפקד כיאות, או כאשר נפח הדם בעורקים נמוך, יורד לחץ הדם. כאשר נפח הדם בעורקים גבוה, עולה לחץ הדם.