19 אפריל 2019 י"ד ניסן תשע"ט

לחץ סיסטולי (Systolic pressure)

לחץ הדם הנמדד כאשר שריר הלב מתכווץ במטרה להזרים דם לרקמות הגוף. זהו המספר הגבוה מבין שני המספרים שאתם רואים בעת מדידת לחץ דם.