17 ינואר 2019 י"א שבט תשע"ט

מום (Defect)

כל סטיה ממבנה גופני תקין הנובעת מגורמים שונים, לרבות פגם מולד, פגם התפתחותי, מחלה או פציעה.