26 מרץ 2019 י"ט אדר ב תשע"ט

מחולל מחלה (פתוגן, Pathogen)

מיקרואורגניזמים לרבות חיידקים, פטריות ונגיפים הפולשים לגוף ומחוללים מחלות. דוגמאות למחוללי מחלה כוללות את נגיף ה-HIV הגורם לאיידס, טפיל המלריה הגורם לקדחת הביצות ונגיף האינפלואנזה הגורם לשפעת. 
מחוללי מחלות מועברים מאדם לאדם בדרכים שונות לרבות דרך האוויר, באמצעות מגע ישיר או עקיף, אגב מגע מיני, דרך הדם, דרך חלב אם, מגע עם נוזלי גוף שונים של אדם נגוע ודרך מגע עם צואה.