26 מאי 2019 כ"א אייר תשע"ט

מחלה מדבקת (Infectious disease, contagious disease, transmissible disease)

מחלות הנגרמות על ידי מיקרואורגניזמים מחוללי מחלה, לרבות חיידקים, נגיפים, טפילים ופטריות ואשר מועברות מאדם לאדם ישירות או בעקיפין. מחלות מדבקות מסוימות אף מועברות מבעלי חיים לבני אדם. 
דרכי ההדבקה במחלות אלה מגוונות וכוללות מגע גופני, צריכת מזון מזוהם, מגע עם נוזלי גוף מזוהמים, מגע עם חפצים מזוהמים, שאיפת אוויר המזוהם ברסס המכיל נגיפים ומגע עם בעל חיים המשמש נשא של מחולל מחלה. יכולת ההדבקה של מחולל המחלה נקבעת על ידי יכולתו לחדור, לשרוד ולהתרבות בגוף.