18 יולי 2019 ט"ו תמוז תשע"ט

מיוגלובין (Myoglobin)

חלבון קושר חמצן המצוי בתאי שריר ומשמש כמאגר חמצן בשרירים. עליית רמת המיוגלובין בדם נגרמת כתוצאה מנזק לתאי השריר. למשל נזק הנגרם לשריר הלב בעטיו של התקף לב