17 פברואר 2019 י"ב אדר תשע"ט

מיקרוביולוגיה (Microbiology)

חקר מיקרואורגניזמים או מיקרובים, שהם צורות חיים פשוטות הכוללות חיידקים, ארכיאה, אצות, פטריות, פרוטיסטים ווירוסים. מיקרוביולוגיה עוסקת בחקר המבנה, התפקוד והסיווג של מיקרואורגניזמים ובדרכים לשלוט ולנצל את פעולותיהם. 
אחד מכלי המחקר של המיקרוביולוגיה הינו המיקרוסקופ. קיימים מספר סוגי מיקרוסקופים לרבות מיקרוסקופ אור, מיקרוסקופ קונפוקלי ומיקרוסקופ אלקטרונים. 
חלק קטן מן המיקרואורגניזמים הם פתוגניים, היינו מחוללי מחלות. מיקרוביולוגיה חוקרת את תכונות הפתוגן אשר תורמות ליכולת ההדבקה שלו, מאפיין המכונה וירולנטיות. בנוסף, ענף מחקרי של מיקרוביולוגיה הנקרא אימונולוגיה עוסק בחקר מערכת החיסון המגיבה למחוללי המחלות.