25 מאי 2022 כ"ד אייר תשפ"ב

יותר טוב מבית - הדיור המוגן של בית בלב

מסלולי מימון

בתי הדיור המוגן של בית בלב מציעים מסלולי התקשרות גמישים במודל ייחודי המאפשר התאמה ליכולות הדיירים ולצורכיהם. התשלום מורכב בדרך כלל מפיקדון ומתשלום חודשי, הכולל בין השאר עלויות מחיה, אבטחה, ניקיון ואחזקה. התשלום אינו כולל כלכלה והוצאות אישיות ייחודיות. לפרטים מומלץ לקבוע פגישת ייעוץ, שבה יותאם לכל לקוח מסלול ייחודי.
בעולם הדיור המוגן ישנם שלושה מסלולי התקשרות מקובלים. בבית בלב מסלולים נוספים,בהתאם לצרכי הלקוח ויכולותיו.

מסלול פיקדון

תשלום חד פעמי עם שחיקה שנתית עד 10 שנים. יתרת הסכום מוחזרת עם העזיבה.

מסלול דמי כניסה

דמי פיקדון מופחתים משמעותית, אשר נשחקים ב-4 שנים.

מסלול ללא שחיקת פיקדון

מאפשר לדיירים לשמור על דמי הפיקדון במלואם. 

מסלול שכירות חודשית

תשלום חודשי, ללא פיקדון או התחייבות, וללא צורך למכור את הבית.

המסלול הגמיש

דמי פיקדון ושכירות מופחתים.
בית בלב מציעה ללקוחותיה מסלולי מימון ייחודי המאפשרים גמישות בגובה הפיקדון, אחוז השחיקה, שנות השחיקה ודמי האחזקה. מבוטחי מכבי שירותי בריאות נהנים מהנחות בלעדיות בכל המסלולים.