03 מרץ 2024 כ"ג אדר תשפ"ד

מרכז המידע

זכויות נוספות

בנוסף לזכאויות הניתנות למבוטחי מכבי, ישנן זכויות רבות נוספות שזמינות לכלל האוכלוסיה בתנאים מסוימים.

גמלת סיעוד

גמלת סיעוד ניתנת לתושבי ישראל בגיל זקנה, כפי שנקבע בחוק הסיעוד 1989. על גמלה זו אחראי הביטוח הלאומי. הגימלה מזכה בשירותי סיעוד, המסייעים לזכאים בפעולות יומיומיות, בניהול משק הבית ובהשגחה על בטיחותם ובריאותם.
מקבלי גמלת סיעוד זכאים לעזרה של מטפל בית, אספקת מוצרי היגיינה חד-פעמיים, טיפול במרכזי יום, שירותי כביסה ולחצן מצוקה.

סיוע בהתאמת דירה לבטיחות המטופל

אנשים המוגבלים בתנועה, במצבים כגון צורך בהליכון או בכיסא גלגלים,  זכאים לסיוע כספי עבור שיפור תנאי הדיור. הסיוע נועד להתאים את בית המטופל ואת דרכי הגישה אליו לתנאיו החדשים. הסיוע ניתן על פי מוגבלות, אשר נקבעת על ידי רופא ואחות ממוסד רפואי מוכר. בנוסף, ישנם תנאים כלכליים ואחרים לקבלת הסיוע. מומלץ להתייעץ עם מרפא בעיסוק, אשר יערוך ביקור בית ויבחן את הדירה.

זכויות מטופלים מתחת לגיל זקנה

בביטוח הלאומי קיימות קצבאות שנועדו לפצות על אובדן הכנסה עקב פגיעות שונות. לקצבאות אלו זכאים נפגעי תאונות עבודה, נפגעי תאונות אישיות, נכים ומוגבלי ניידות.

מטפל צמוד

מצבים רפואיים מסוימים מצריכים טיפול והשגחה צמודים, 24 שעות ביממה. מטפל צמוד נדרש, למשל, במקרים של ירידה בתפקוד פיזי המצריכה סיוע ברחצה, אכילה, לבישת בגדים וניידות. מטפל צמוד מסייע גם במקרים של ירידה קוגניטיבית או מנטלית.
העסקת מטפל צמוד, ישראלי או זר, כרוכה בתנאים והוצאות מסוימים כמו יום מנוחה אחד בשבוע, משכורת חודשית, דמי כיס שבועיים, ביטוח רפואי ולאומי. העסקת עובד זר מצריכה קבלת היתר מרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים.
(הקישורים ייפתחו בדפדפן נפרד)

סיוע ממחלקת הרווחה בעירייה

בכל רשות מקומית פועלת מחלקת רווחה המעסיקה עובדים סוציאליים. עובדים אלו יוכלו לסייע לכם במיצוי זכויות ובמתן מידע על שירותים כמו מרכזי יום, מועדוני גמלאים ובתי אבות.