19 אפריל 2019 י"ד ניסן תשע"ט

ממאיר (ממאירות, Malignant, malignancy)

מצב רפואי או מחלה, במיוחד גידול (שאת), המחמירים בהתמדה ועלולים לגרום למות החולה. גידול ממאיר (סרטני) הורס את הרקמה בה הוא מתפתח ואף עלול לשלוח גרורות לאזורים נוספים בגוף. 
הרס הרקמות הבריאות יביא לשיבוש פעילותו התקינה של הגוף ועלול לגרום למוות. גידולים ממאירים נבדלים זה מזה במידת אלימותם, הבאה לידי ביטוי הן בקצב התפתחות הגידול והן בנטייתו לשלוח גרורות לאזורים נוספים בגוף ולזרוע שם הרס.