27 מאי 2020 ד' סיון תש"פ

מעיכת אבנים (ריסוק אבנים חוץ גופי,
Lithotripsy, extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL)

שימוש בגלי הדף בעלי אנרגיה גבוהה לריסוק אבני כליה גדולות ובלתי מסיסות, שאינן יכולות לצאת דרך השתן. גלי ההדף שוברים את אבני הכליה לרסיסים קטנים המופרשים דרך השתן. 
בתחילת הטיפול נעשה שימוש בקרני רנטגן או באולטרה-סאונד כדי לקבוע את מיקומה המדויק של האבן, ואז ניתן למקד את גלי ההדף באבן הכליה. הואיל והטיפול עלול לגרום לאי-נוחות הוא מבוצע תחת הרדמה מקומית.