18 מרץ 2019 י"א אדר ב תשע"ט

מערכת הלב וכלי הדם (המערכת הקרדיו-וסקולרית, Cardiovascular system)

מערכת סגורה הכוללת את הלב ואת כלי הדם שמזרימה דם מהלב לכלל אברי הגוף ובחזרה. באמצעות הדם נישא חמצן וחומרי מזון אל הרקמות ומסולקים מהרקמות פחמן דו-חמצני וחומרי פסולת. 
מערכת הלב וכלי הדם מזרימה דם באמצעות הלב, המתפקד כמשאבה שרירית, אל מערכת מסועפת של צינורות הכוללת את העורקים, העורקיקים, הנימים, הוורידידים והוורידים. בריאות הדם מתחמצן (מועשר בחמצן ומנוקה מפחמן דו-חמצני) ומוזרם באמצעות הלב, דרך העורקים, אל אברי הגוף והרקמות. מהרקמות מוחזר דם עני בחמצן ועשיר בחומרי פסולת, באמצעות הוורידים, אל הריאות. 
העורקים הם צינורות הבנויים מרקמה סיבית גמישה ולהם דופן שרירית עבה. מערכת העורקים המסועפת מתפצלת לעורקיקים, שהם צינורות דקים יותר, קצרים ושריריים. מן העורקיקים זורם הדם העשיר בחמצן ובחומרי מזון אל הנימים המגיעים לרקמות, ושם מתבצע מעבר של חמצן וחומרי מזון אל הרקמות ומעבר של תוצרי פסולת אל הדם. הדם העני בחמצן שנושא את תוצרי הפסולת זורם מהנימים אל הוורידידים, נאסף מהם אל הוורידים ומוזרם לריאות.