22 מאי 2019 י"ז אייר תשע"ט

מערכת העצבים המרכזית
(Central nervous system)

המוח וחוט השדרה מרכיבים את מערכת העצבים המרכזית אשר שולטת בפעולות ובתפקודי הגוף. מערכת זו קולטת מידע מן הסביבה ומאברי הגוף, מעבדת אותו ויוצרת תגובה מתאימה.