20 מאי 2019 ט"ו אייר תשע"ט

מערכת העצבים הפארא-סימפתטית
(Parasympathetic nervous system)

חלק ממערכת העצבים העצמאית (בלעז אוטונומית). המערכת מעצבבת איברים שונים לרבות הלב וכלי הדם, בלוטות הרוק והזיעה, הריאות ואברי המין. המערכת אחראית לשימור סביבה פנימית יציבה (בלעז הומאוסטזיס) בעת רגיעה. 
פעולתה של המערכת הפארא-סימפתטית הפוכה לזו של המערכת הסימפתטית. המערכת גורמת לשינויים גופניים המתאימים למצבי רגיעה, לרבות האטת קצב הלב, הגברת פעילות המעיים, הפחתת אספקת הדם לשרירים והורדת לחץ הדם.