23 מאי 2019 י"ח אייר תשע"ט

מצג (Presentation)

תנוחת העובר ברחם כפי שנקבעת על ידי זהות האיבר הפונה לכיוון פתח תעלת הלידה.
המצב השכיח ביותר של עובר בעת הלידה הוא מצג ראש. במצב זה ראשו של העובר פונה כלפי פתח תעלת הלידה, מורכן כלפי החזה והעורף פונה קדימה. המצג ההפוך הוא מצג עכוז, שבו העובר מפנה את עכוזו לעבר תעלת הלידה.