17 נובמבר 2018 ט' כסלו תשע"ט

מצע גידול (מדיום,
Growth medium, culture medium)

תמיסה מעוקרת (בלעז סטרילית) המשמשת לגידול מיקרואורגניזמים דוגמת חיידקים ושמרים או לגידול תאים (תרבית תאים) למטרות מחקר ואבחון.