25 אוגוסט 2019 כ"ד אב תשע"ט

נוזל מוחי-שדרתי ((Cerebrospinal fluid, CSF

נוזל צלול הנוצר בחדרי המוח ומקיף את המוח ואת חוט השדרה. הנוזל תומך במוח ובחוט השדרה, משמש כבולם זעזועים, שומר על לחץ תוך-גולגלתי קבוע ומרחיק חומרי פסולת, נוגדנים וחומרים מזיקים.  
הנוזל המוחי-שדרתי נוצר בהתמדה ומוחלף כולו מידי שש עד שמונה שעות. הנוזל הישן 'שפג תוקפו' נספג בוורידים על ידי הרקמה התת-עכבישית. זו פועלת כשסתום חד-כיווני המאפשר את מעבר הנוזל אל הדם שבוורידים.
ניתן לאבחן מצבי מחלה שונים באמצעות ניתוח תוכנו של הנוזל המוחי-שדרתי. נוזל עכור מעיד למשל על דלקת בקרום המוח (בלעז מנינגיטיס). נוכחות דם בנוזל עלולה להעיד על דימום בתוך המוח או סביבו.