23 מאי 2019 י"ח אייר תשע"ט

נוירון (תא עצב, Neuron)

התא המרכיב את מערכת העצבים (המוח, חוט השדרה והעצבים ההיקפיים). במוח קיימים מאות ביליוני תאי עצב. תאי עצב שהשלימו התמיינות להיות כאלו אינם מסוגלים להתחלק או להתחדש לאחר פגיעה בהם.
תא עצב טיפוסי בנוי מגוף תא המכיל גרעין ואברוני תא, שלוחה מוארכת בודדת (בלעז אקסון) המשמשת להעברת אותות עצביים ומהסתעפויות רבות (בלעז דנדריטים) המשמשות לקבלת אותות עצביים. לרוב מעביר תא עצב מסוים את האותות העצביים בכיוון אחד – מהאקסון שלו אל הדנדריט של תא העצב השכן.
קיימים שלושה סוגים עיקריים של תאי עצב:
  • תא עצב תחושתי (נוירון סנסורי) מעביר אותות עצביים מקולטן הממוקם באיבר חישה אל חוט השדרה או המוח.
  • תא עצב תנועתי (נוירון מוטורי) מעביר אותות עצביים מהמוח ומחוט השדרה אל השרירים.
  • תא עצב מקשר (אינטרנוירון) נמצא במוח ותפקידו לעבד ולמסור מידע לתאי עצב אחרים, לבלוטות ולשרירים.
 
העברת האותות העצביים מתרחשת באמצעות פעילותם הכימית-חשמלית (בלעז אלקטרוכימית) של תאי העצב. תאי העצב מייצרים ומפרישים אל הצומת העצבית (בלעז סינפסה) מתווכים עצביים (בלעז נוירוטרנסמיטורים) המשמשים לתקשורת ביניהם. כמו כן הם מעבירים אותות חשמליים מגוף התא דרך האקסון.