22 ינואר 2018 ו' שבט תשע"ח
מעודכן לתאריך  28.11.2012  באדיבות ה 

דלקת אוזן תיכונה תפליטית, 'אוזן דביקה' - מידע רפואי

'Otitis Media with Effusion, 'Glue Ear

אבחון דלקת אוזן תיכונה תפליטית

הרופא יברר עם ההורים אודות הסימפטומים מהם סובל הילד והאם חלו אצלו שינויים בהתנהגות דוגמת שינויים בדיבור או בתקשורת עם אחרים.
הרופא יבדוק את מצב האוזן בעזרת מכשיר הנקרא אוריסקופ או אוטוסקופ. למכשיר זה מקור אור ועדשה מגדילה המאפשרים לבדוק את פנים האוזן ומאפשר לאבחן דלקת אוזן תיכונה תפליטית בעזרת מספר סימנים המעידים על נוכחות נוזלים באוזן התיכונה. אלו כוללים:
  • משיכה של עור התוף כלפי פנים.
  • עור תוף בעל צבע חריג או מראה מעורפל.
  • פנים האוזן מלא בנוזל ובבועות.
 

בדיקות נוספות

בדיקות נוספות תידרשנה רק אם הסימפטומים נמשכים יותר משלושה חודשים. במקרה זה יופנה הילד לבדיקות הבאות:
  • אודיוגרם. בדיקת שמיעה שמטרתה להעריך את מידת אובדן השמיעה.
  • טימפנומטריה. בדיקה באמצעותה ניתן להעריך את כמות הנוזלים באוזן התיכונה.
 

אודיוגרם

הבדיקה מבוצעת באמצעות מכשיר הנקרא אודיומטר. המכשיר מפיק צלילים בתדירויות קול שונות. במהלך הבדיקה מקשיב הילד לצלילים הבוקעים מתוך אוזניות המונחות על אוזניו. עליו לציין בכל פעם שהוא שומע או לא שומע צליל. הבדיקה אינה כרוכה באי נוחות ורוב הילדים מגלים עניין בנעשה. יכולת הילד לשמוע צלילים שונים מסומנת על גבי תרשים הנקרא אודיוגרם.

בדיקת היענות אקוסטית - טימפנומטריה

בדיקה זו מבוצעת באמצעות מכשיר הנקרא טימפנומטר. הבדיקה משמשת להערכת תקינות האוזן התיכונה. היא אינה מצריכה שיתוף פעולה של הנבדק ועל כן ניתן לבצעה בכל גיל.
במהלך הבדיקה מודדים את תנודתיות עור התוף בתגובה ללחצי אוויר שונים המופעלים על תעלת האוזן. במצב תקין, בתגובה ללחץ האוויר, נע עור התוף בקלות. היעדר תנודתיות ראויה של עור התוף מצביעה על מצבים בעייתיים באוזן התיכונה. מצבים אלו יכולים לכלול נוכחות נוזלים באוזן, דלקת, היעדר אוורור תקין של חלל האוזן התיכונה או נקב של עור התוף.