16 ינואר 2018 כ"ט טבת תשע"ח
עדכון אחרון:  04.12.2017 

הסרת משקפיים בלייזר - מגיל 18 ומעלה - תנאי הזכאות

הליך קוסמטי-ניתוחי שנועד לתקן את הראייה ולשחרר את המנותח מהצורך
בהרכבת משקפיים או עדשות מגע. ההליך מבוצע באמצעות חיתוך דק בקרן לייזר.

זכויות חברי מכבי שלי

הזכאות

השתתפות עצמית מופחתת בעלות ניתוח לייזר להסרת משקפיים, מגיל 18 ומעלה. הזכאות ניתנת למימוש אחד בתקופת חברות (ניתן לבצע הניתוח בשני מועדים, במידה ומבוצע בכל מועד בעין אחת).
רשימת הניתוחים מפורטת מטה בהתאם למכון המבצע.
  • לפני ביצוע הניתוח יש לברר אצל נותן השירות על התהליך, לרבות בדיקה טרם הניתוח, היכן מתבצעת הבדיקה והיכן מתבצע הניתוח בפועל.

תקופת המתנה - 6 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>

עלות

יש לשלם ישירות למכון את ההשתתפות העצמית בלבד לפי סוג ניתוח. לא יינתן החזר בגין ההשתתפות העצמית ששולמה.
להלן רשימת ההשתתפויות העצמיות לפי סוג הניתוח והמכון בו יבוצע:

אסותא אופטיק

סוג הניתוח ניתוח בשתי העיניים ניתוח בעין אחת 
Trans PRK + WAVEFRONT 5,825 ₪   4,078 ₪  
זילאסיק (=אינטרלאסיק) 7,282 ₪  4,078 ₪  
זילאסיק (=אינטרלאסיק) +WAVEFRONT  8,010 ₪ 5,097 ₪  

מרכז רפואי 'עיניים - ד"ר לוינגר'

סוג הניתוח ניתוח בשתי העיניים ניתוח בעין אחת 
לאסיק 5,980 ₪  2,991 ₪  
לאסיק +WAVEFRONT  8,270 ₪  4,134 ₪  
אינטראלאסיק   8,270 ₪  4,134 ₪  
אינטראלאסיק +WAVEFRONT  10,337 ₪ 5,168 ₪  

ניתוחים הכרוכים בתשלום נוסף:
ניתוח אצל מנהל רשת 'עיניים' ד"ר שמואל לוינגר יחויב בתוספת תשלום של 1,000 ₪. לא יינתן החזר בגין עלות זו.

הדסה אופטימל

סוג הניתוח ניתוח בשתי העיניים ניתוח בעין אחת 
לאסיק +WAVEFRONT/
WAVEFRONT+PRK
6,793 ₪  3,396 ₪  
אינטראלאסיק +WAVEFRONT  8,491 ₪  4,245 ₪  

ניתוחים הכרוכים בתשלום נוסף:
ניתוח אצל פרופ' פרוכט יחויב בתוספת תשלום של 1,663 ₪. אין השתתפות של מכבי בגין תוספת העלות.

רשת Care

סוג הניתוח ניתוח בשתי העיניים ניתוח בעין אחת
ניתוח לאסיק +

WAVEFRONT
5,752 ₪ 2,876 ₪
ניתוח PRK + WAVEFRONT 5,752 ₪ 2,876 ₪
אינטרלאסיק+

WAVEFRONT
7,136 ₪ 3,568 ₪

אמריקן לייזר

סוג הניתוח ניתוח בשתי העיניים ניתוח בעין אחת 
SUPER LASIK 4,969 ₪  2,860 ₪  
NANO SUPER LASIK 4,969 ₪  2,860 ₪  
Custom ASA 4,969 ₪  2,860 ₪  
Custom Nano ASA 4,969 ₪  2,860 ₪  

מרכז רפואי IVISION (חיפה)

סוג הניתוח ניתוח בשתי העיניים ניתוח בעין אחת 
מרכז רפואי IVISION *
מבוצע על ידי ד"ר עאדל ברבארה בלבד
5,825 ₪   3,641 ₪  

תהליך מימוש הזכאות

  1. בכל ביקור במרפאת מכבי או אצל ספק חיצוני יש להצטייד בכרטיס מכבי ובתעודת זהות.
  2. למידע מלא אודות הניתוח וההתאמה למצב העיניים, יש לפנות למרפאה.
  3. לפני ביצוע הניתוח יש לברר במרפאה על התהליך, לרבות בדיקה טרם הניתוח, היכן מתבצעת הבדיקה והיכן מתבצע הניתוח בפועל.
  4. התשלום יבוצע ישירות למרפאה.
  5. בדיקת התאמה ראשונה, טרם ביצוע הניתוח, לא אמורה לעלות לחבר המבוטח. במידה נדרשת בדיקת התאמה נוספת לפני הניתוח - אין עליה החזר ממכבי שלי.
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף הזכאות אינה כלולה במכבי כסף
 
מכבי זהב הזכאות אינה כלולה במכבי זהב
 
מכבי שלי ניתוח להסרת משקפיים בלייזר בהשתתפות עצמית מופחתת. ניתן לממש פעם אחת בלבד
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >
למעט תעריפי התרופות, התקנון עדכני לינואר 2018. למחירון התרופות המעודכן >
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו