06 יולי 2022 ז' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  01.04.2019 

הסעה באמבולנס מבית החולים הביתה – מעל גיל 65 – תנאי הזכאות

הסעה באמבולנס יכולה לצמצם את הקשיים והסיכונים הכרוכים בנסיעה חזרה הביתה במצב של מוגבלות זמנית או קבועה.
עדכון אחרון:  01.04.2019 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח מכבי כסף

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף הזכאות אינה כלולה במכבי כסף
 
מכבי זהב הזכאות אינה כלולה במכבי זהב
 
מכבי שלי החזר של 50% ועד תקרה של 207 ₪ עבור הסעה מבית החולים הביתה. עד 2 פעמים בשנה קלנדרית
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי כסף. לקריאת התקנון >