21 אוגוסט 2019 כ' אב תשע"ט
עדכון אחרון:  01.04.2019 

הסעה באמבולנס מבית החולים הביתה – מעל גיל 65 – תנאי הזכאות

הסעה באמבולנס יכולה לצמצם את הקשיים והסיכונים הכרוכים בנסיעה חזרה הביתה במצב של מוגבלות זמנית או קבועה.
עדכון אחרון:  01.04.2019 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח מכבי זהב

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף הזכאות אינה כלולה במכבי כסף
 
מכבי זהב הזכאות אינה כלולה במכבי זהב
 
מכבי שלי החזר של 50% ועד תקרה של 207 ₪ עבור הסעה מבית החולים הביתה. עד 2 פעמים בשנה קלנדרית

תוספת זכויות הנובעת ממכבי שלי

הפסקת הריון במסגרת פרטית (רופא פרטי, בית חולים פרטי), בכפוף לאישור הוועדה ולפי כללי זכאות חבילת הריון ולידה.
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי זהב. לקריאת התקנון >
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו