21 ספטמבר 2018 י"ב תשרי תשע"ט
עדכון אחרון:  11.03.2018 

הסרת שיער - תנאי הזכאות

ההליך הקוסמטי של הסרת שיער בלייזר נחשב לחדשני והיעיל ביותר מסוגו.
מכשיר הלייזר הייעודי מסוגל להוריד כמויות גדולות של שיער משטחים גדולים בגוף.
עדכון אחרון:  11.03.2018 

זכויות חברי מכבי שלי

הזכאות

טיפולים להסרת שיער באיברי הגוף השונים, לרבות הסרת שיער בלייזר.
תקופת המתנה - 6 חודשים. למידע נוסף >
מצטרפים חדשים למכבי? שומרים על הוותק ויכולים ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה. לפרטים והצטרפות >

עלות

החזר בגובה של 50% מעלות הטיפול, עד לתקרה מצטברת של 2,012 ₪. ההחזר ניתן בצורת "צ'ק כיסוי". הזכאות מתחדשת לאחר שלוש שנים מיום המימוש הראשון.

היכן

ברשתות בפריסה ארצית:
פרופרוציה אמריקן לייזר נאטורפיל
יוניק אסתטיקס קאר לייזר לייזר אסתטיק
ספקים מאושרים נוספים:
 • מכון רחל יוגב – 054-9922699. רחוב בעלי התוספות 10, אלעד.
 • מרכז רפואי אלמג'ד – 04-6664600. שכונת עין עאפיה, שפרעם.
 • דבי קליניק בע"מ – 08-3730066 או 1700-500-401. רחוב רבי עקיבא 74, בני ברק, קומה א.

 לא יינתנו החזרים עבור טיפולי הסרת שיער במכונים אחרים.

הנחיות ומידעהנחיות ומידע

 • אין צורך בקבלת אישור מראש או הפניה. ההחזר יינתן לאחר ביצוע הטיפול והתשלום.
 • אם בוצעו מספר עסקאות שכל אחת מהן נוגעת לטיפולים באיברים שונים, ייבחנו בנפרד, בכל עסקה, מספר הטיפולים שבוצעו באיברים הכלולים בה.
 • מצטרפים חדשים למכבי: התאריך הקובע לקבלת החזר הינו תאריך התשלום עבור העסקה כולה, ולא תאריך הביצוע של הטיפולים. יש לוודא שתאריך התשלום עבור העסקה כולה מתרחש לאחר תקופת ההמתנה הנדרשת. לא יינתנו החזרים חלקיים עבור עסקה ששולמה לפני תום תקופת ההמתנה, גם אם חלק מהטיפולים בוצעו בפועל לאחר תום תקופת ההמתנה.
 • הזכאות מותנית בכך שהחבר המבוטח נשאר באותה תכנית לכל אורך תקופת הטיפול. חבר שהתחיל טיפול מתמשך או סדרת טיפולים אך עזב את "מכבי שלי" (למשל התגייס לצבא, או עבר לתכנית ביטוח אחרת) לפני השלמת הטיפולים, יחדל ליהנות מהטבת "מכבי שלי" וישלם מחיר מלא עבור הטיפולים שיבוצעו בתקופה שלאחר סיום חברותו ב"מכבי שלי".

 

תהליך מימוש הזכאות

 1. יש לפנות למכון שבו התבצע הטיפול ולבקש אישור המעיד על עלות העסקה ועל מספר הטיפולים שבוצעו בפועל.
  • אם התשלום התבצע במזומן או עד 3 תשלומים: נדרש אישור על ביצוע 3 טיפולים לפחות באותו איבר גוף.
  • אם התבצעו 4 תשלומים ומעלה: נדרש אישור על ביצוע 5 טיפולים לפחות באותו איבר גוף.
  • עסקה שהופסקה באמצע: נדרש אישור על הפסקת הטיפול באמצע, המציין את מספר הטיפולים שבוצעו בפועל ואת העלות העדכנית של העסקה. בנוסף, נדרשת חשבונית המפרטת את גובה הזיכוי שהתקבל מהמכון.
 2. לקבלת החזר יש להגיש את המסמכים הבאים בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
  • האישורים שהתקבלו מהמכון, המעידים על עלות העסקה ועל מספר הטיפולים שבוצעו בפועל.
  • קבלה מקורית/ נאמנה למקור על כל הסכום ששולם.
  • חשבונית מס מקורית / נאמנה למקור על התשלום ששולם עד כה בפועל.
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף הזכאות אינה כלולה במכבי כסף
 
מכבי זהב הזכאות אינה כלולה במכבי זהב
 
מכבי שלי החזר של 50% עבור טיפולי הסרת שיער, עד תקרה של 2,012 ₪ המתחדשת אחת לכל 3 שנים צפות.
 כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו