26 אוקטובר 2021 כ' חשון תשפ"ב
עדכון אחרון:  01.01.2021 

חבילת הריון ולידה - עיקרי הזכאות

חברות 'מכבי שלי' בהריון ולאחר הלידה, זכאיות למסגרת הטבות המכונה צ'ק כיסוי. בצ'ק כיסוי ניתן להשתמש כדי לקבל החזרים על מגוון טיפולים, בדיקות ושירותים רפואיים.
עדכון אחרון:  01.01.2021 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח מכבי כסף

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף הזכאות אינה כלולה במכבי כסף
 
מכבי זהב הזכאות אינה כלולה במכבי זהב
 
מכבי שלי החזרי הוצאות עד תקרה של 2,000 ₪ להריון עבור שירותים פרטיים, טיפולים ובדיקות הקשורים להריון ולידה.
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי כסף. לקריאת התקנון >