18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח
מעודכן לתאריך  24.01.2013  באדיבות 

בדיקת רופא לאבחון אובאיטיס - מידע רפואי

רופא מייעץ: ד"ר שמעון קורץ

(Uveitis Examination (92046

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה תימסרנה לנבדק בסיום הבדיקה. במקרים מסוימים תידרשנה בדיקות נוספות, לרבות בדיקות דם ובדיקות דימות, על מנת להגיע לאבחנה מדויקת.