19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח
מעודכן לתאריך  24.01.2013  באדיבות 

בדיקת רשתית - מידע רפואי

רופא מייעץ: ד"ר שמעון קורץ

(Retinal Examination (92045

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה תימסרנה לאחר הבדיקה.
בהתאם לממצאי הבדיקה יופנה הנבדק להמשך הטיפול הנדרש במצבו. במקרים מסוימים יכול להיות צורך בבדיקות דימות נוספות ובבירור נוסף.